Mange mennesker har tendens til at bruge flere enheder. Dette omfatter deres smartphones, personlige bærbare computere, stationære computere i kontorer og boliger. Selv efter en god skybaseret integration med tjenester som OneDrive, har nogle enkle ting virkelig brug for fysisk tilstedeværelse af brugeren for at få noget arbejde udført. En sådan simpel ting er at kontrollere diskpladsen. Hvis du ikke er fysisk til stede med en computer, bliver det virkelig svært for en normal bruger at udføre denne simple opgave. Så for at kontrollere, hvor mange partitioner der er til stede på den pågældende maskine og hver partition, hvad er den samlede kapacitet i den partition. Sammen med det, den ledige diskplads og brugt diskplads ville vi bare nødt til at køre et simpelt script. Så uden yderligere forsinkelse lad os bare hoppe lige ind.

Kontroller diskplads på fjerncomputere

Først og fremmest ville dette script ikke virke på hver maskine. Det virker kun med Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 og Windows 7. Det skal efter min opfattelse også fungere sammen med Windows 8 og Windows 8.1, men det er ikke testet endnu. Hvis du prøver det på Windows 8 og Windows 8.1, er du velkommen til at dele dine resultater i kommentarfeltet nedenfor.

Så først af alt ved at downloade denne Powershell Script-fil fra TechNet. Du skal bare gemme den på din computer.

Derefter åbner du den samme fil ved hjælp af Notesblok, og du vil se koden, der vil se noget ud som dette-

<# .Synopsis Gets Disk Space of the given remote computer name .DESCRIPTION Get-RemoteComputerDisk cmdlet gets the used, free and total space with the drive name. .EXAMPLE Get-RemoteComputerDisk -RemoteComputerName 'abc.contoso.com' Drive UsedSpace(in GB) FreeSpace(in GB) TotalSpace(in GB) C 75 52 127 D 28 372 400 .INPUTS Inputs to this cmdlet (if any) .OUTPUTS Output from this cmdlet (if any) .NOTES General notes .COMPONENT The component this cmdlet belongs to .ROLE The role this cmdlet belongs to .FUNCTIONALITY The functionality that best describes this cmdlet #> function Get-RemoteComputerDisk { Param ( $RemoteComputerName='The Address Goes Here' ) Begin { $output='Drive `t UsedSpace(in GB) `t FreeSpace(in GB) `t TotalSpace(in GB) `n' } Process { $drives=Get-WmiObject Win32_LogicalDisk -ComputerName $RemoteComputerName foreach ($drive in $drives){ $drivename=$drive.DeviceID $freespace=[int]($drive.FreeSpace/1GB) $totalspace=[int]($drive.Size/1GB) $usedspace=$totalspace - $freespace $output=$output+$drivename+'`t`t'+$usedspace+'`t`t`t`t`t`t'+$freespace+'`t`t`t`t`t`t'+$totalspace+'`n' } } End { return $output } }

Nu skal du indtaste adressen til din fjerncomputer i det rum, der er markeret over inde i citaterne - Adressen går her.

Gem filen.

Højreklik på filen og klik på Kør med Powershell. Klik på Ja på UAC eller User Account Control Prompt, som du får.

Nu får du dine resultater på Powershell-terminalen som i formatet,

Kør den samme fil som efter dit ønske.

Du kan læse mere om dette her på TechNet.

Top Tips:
Kommentarer: