Caret Browsing var et af de unikke træk ved Internet Udforskr, introduceret i IE8, og som giver brugerne mulighed for at gennemse til en webside ved at bruge tastaturet til at flytte markøren. Caret Browsing understøtter standard tekstredigeringsfunktionalitet, som f.eks Flytte nøgle til at vælge tekst og kopiere et valg til udklipsholderen. Denne funktion er særlig nyttig for brugere, der ikke bruger en mus.

I Internet Explorer 10, dette er endnu et plus plus mange nye funktioner. Ved at trykke på F7 tændes Caret Browsing for den pågældende session. Men der er ingen direkte mulighed for at konfigurere Caret Browsing støtte for IE for hver session. I denne artikel vil jeg vise dig, hvordan du konfigurerer den ved hjælp af Registry og Gruppepolicy Editor.

Aktivér eller deaktiver Caret Browsing Support ved hjælp af Registerredigering

1. Tryk på Windows Nøgle + R samtidig og sætte regedit i Løb dialog boks.

2. Naviger til følgende nøgle:

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerCaretBrowsing

3. Opret i den højre rude DWORD som hedder "Aktiveret", Vælg Modificere. Du får dette vindue:

4. Nu kan du bruge følgende værdier for Værdidata afsnit:

Sluk Caret Browsing Support = '0' (Standardindstilling)

Tænd for Caret Browsing Support = '1'

5. Tæt Registerredigering og genstart for at se resultater.

Aktivér eller deaktiver Caret Browsing Support ved hjælp af Group Policy Editor

1. Trykke Windows Nøgle + R kombination og sæt gpedit.msc i Løb dialog boks.

2. I venstre rude navigerer du til:

User Configuration -> Administrative Templates -> Windows Components -> Internet Explorer -> Internet Control Panel -> Advanced Page

3. Nu i den højre rude ses en politik, der hedder politik Tænd for Caret Browsing-support som vist ovenfor.

4. Dobbeltklik på denne politik for at få vinduet vist nedenfor.

5. Nu kan du bruge følgende indstillinger:

Sluk Caret Browsing = Vælg Deaktiveret eller Ikke konfigureret (Standardindstilling)

Tænd for Caret Browsing = Vælg Aktiveret

Når du har foretaget ændringer, klik på ansøge efterfulgt af Okay.

Det er det. Genstart for at se resultaterne. Se video tutorial.

Top Tips:
Kommentarer: