Når dine dokumenter indeholder billeder, diagrammer eller anden grafik, er det rart at tilføje en billedtekst for at beskrive mere for læseren.

Vælg det billede eller den grafik, du vil tilføje din billedtekst til. Klik på fanen Referencer på båndet, vælg Indsæt billedtekst, klik på knappen Ny etiket og indtast din billedtekst.

Dette bringer dig tilbage til boksen Caption, og som du kan se, er feltet Caption and Label populeret. Klik på OK en gang til.

Word anvender billedteksten til det billede, som jeg fremhævede i grønt. Du kan bruge dette til enhver form for billede i dit Word-dokument.

Top Tips:
Kommentarer: